การเตรียมตัวก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันใส Invisalign แต่ละคนมีแรงบันดาลใจที่จะจัดฟันไม่เหมือนกัน ส่วนใหญ่อาจจะเกิดจากปัจจัยภายใน จากความเก็บกดภายในใจ เช่น เพื่อนล้อ เพื่อนแซวเรื่องฟัน หรือเอาไปเรียกเป็นฉายาต่างๆนานา บางคนอาจจะเกิดจากความไม่มั่นใจในตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองยิ้มไม่สวย จนไม่กล้ายิ้มให้เห็นฟัน จะถ่ายรูปแต่ละทีก็ยิ้มแค่มุมปาก

การเตรียมตัวก่อนใส่เครื่องมือจัดฟันใส

1. เอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก ผู้ป่วยจะได้รับการเอ็กซเรย์ ถ่ายรูปใบหน้าและภายในช่องปาก เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประเมินและวางแผนการจัดฟันแบบใสที่เหมาะสมและตรวจสอบความผิดปกติของรากฟัน หากพบสิ่งผิดปกติ ทันตแพทย์จะได้ทำการรักษาต่อในขั้นตอนการเคลียร์ช่องปาก

2. เคลียร์ช่องปาก ทันตแพทย์จะทำการตรวจโดยละเอียด เคลียร์ช่องปาก และทำความสะอาดฟัน โดยการขูดหินปูน ขัดฟัน หากพบฟันผุ จะต้องทำการรักษาโดยการอุดฟันหรือรักษารากฟันก่อนจัดฟัน หากพบการอักเสบใดๆ จะหาสาเหตุและรักษาก่อนเช่นกัน เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

ขั้นตอนการรักษา

1. ทันตแพทย์จัดฟันจะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการรักษา หลังจากนั้นผู้รับบริการจะได้รับการสแกนฟัน เพื่อนําเอาไปทําเครื่องมือจัดฟันแบบใสต่อไป

2. โรงพยาบาลจะใช้เทคโนโลยีโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติ (Clincheck®) สร้างภาพฟันหรือพิมพ์ปากสามมิติเพื่อนำไปทำแผนการักษา เปลี่ยนจากรูปแบบฟันที่สแกนไว้ ให้เป็นชุดภาพแสดงวิธีการรักษาตามลําดับ และจะจัดทําเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign โดยระยะเวลาและจํานวนชุดของเครื่องมือที่ได้รับนั้นจะขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการสบฟันที่ผิดปกติ และวิธีการรักษาซึ่งทันตแพทย์จัดฟันเป็นผู้กําหนด

3. พบทันตแพทย์จัดฟันเพื่อรับเครื่องมือจัดฟันแบบใส Invisalign ชุดแรก รับฟังคําอธิบายวิธีการใส่และดูแลเครื่องมือ จากนั้นทางโรงพยาบาลจะเตรียมเครืองมือในชุดอื่นให้ในการพบทันตแพทย์ครั้งต่อไป

เงื่อนไขในการใช้บริการ

– ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ทันตแพทย์แนะนำให้มีการตรวจ หรือการรักษาเพิ่มเติม เช่น อุดฟัน รักษาโรคเหงือก

– ชำระเงินมัดจำเต็มจำนวน เมื่อผู้รับบริการเห็นด้วยกับแผนการรักษา แพ็คเกจ และตกลงที่จะดำเนินการต่อ ผู้ป่วยไม่สามารถเลือกแพ็คเกจเอง ทันตแพทย์จัดฟันเป็นผู้กําหนดจํานวนของเครื่องมือ และวิธีการรักษาเพื่อให้เหมาะกับผู้รับบริการแต่ละคน

– หากผู้ป่วยต้องการยกเลิกการรักษา อาจมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิก